Rynek długu w objęciach korekty

Komentarze ekspertów

Po względnie stabilnym poniedziałku wtorkowe przedpołudnie przyniosło niewielką przecenę niemieckich i amerykańskich obligacji. Popołudniowe spadki na giełdach wpłynęły jednak na korektę porannego ruchu, przywracając dochodowości papierów DE10Y i US10Y do poziomów z poniedziałkowego zamknięcia. Zmienność na rynku US10Y i DE10Y była niewielka i wyniosła 2-4 pb. W przypadku 10Y papierów niemieckich oznaczało to, że minimum dochodowości wynosiło 1,342%, zaś maksimum 1,365%. Dla 10Y papierów amerykańskich oznaczało to odpowiednio: 2,506% i 2,553%. Zmianom tym towarzyszyła kontynuacja wzrostu stawek 5Y USD CDS dla krajów południa Europy o 3 do 8 pb.

Po względnie stabilnym poniedziałku wtorkowe przedpołudnie przyniosło niewielką przecenę niemieckich i amerykańskich obligacji. Popołudniowe spadki na giełdach wpłynęły jednak na korektę porannego ruchu, przywracając dochodowości papierów DE10Y i US10Y do poziomów z poniedziałkowego zamknięcia. Zmienność na rynku US10Y i DE10Y była niewielka i wyniosła 2-4 pb. W przypadku 10Y papierów niemieckich oznaczało to, że minimum dochodowości wynosiło 1,342%, zaś maksimum 1,365%. Dla 10Y papierów amerykańskich oznaczało to odpowiednio: 2,506% i 2,553%. Zmianom tym towarzyszyła kontynuacja wzrostu stawek 5Y USD CDS dla krajów południa Europy o 3 do 8 pb.

W przypadku polskich papierów skarbowych przez większą część dnia obserwowaliśmy przecenę długu i wzrost stawek IRS. Podwyżki rentowności były wspierane przez nieco lepsze niż oczekiwano odczyty produkcji przemysłowej w kwietniu (5,4% r/r wobec konsensusu prognoz na poziomie 5,0% r/r). Po południu, za sprawą spadków na giełdach i redukcji rentowności na rynkach bazowych doszło do wyhamowania wzrostów dochodowości. Łączny ruch w górę na przestrzeni dnia wyniósł, w długim końcu krzywej 9-10 pb., w środku 7 pb., zaś w krótkim końcu 2 pb. Przesunięciu temu towarzyszyła istotnie mniejsza zmiana krzywej IRS, która przesunęła się w górę o 2 pb. na krótkim końcu i 7 pb., na długim, doprowadzając do rozszerzenia spreadów ASW w segmencie 5-10Y. W przypadku rynku FRA obserwowaliśmy stabilizację stawek w segmencie 1X4-15X18 i ich nieznaczny 2-3 punktowy wzrost w segmencie 18X21-21X24.

Podczas środowej sesji po południu spodziewamy się utrzymania presji na spadki dochodowości na rynkach bazowych w reakcji na zapowiedzianą konferencję J. Yellen oraz publikację minutes z kwietniowego spotkania Fed. Tak w wypadku konferencji J. Yellen jak i publikacji minutes Fed spodziewamy się, że zawierać one będą kolejne sugestie utrzymania stóp procentowych w USA na niskim poziomie przez wydłużony okres.

Dalsza część tygodnia przyniesie publikację danych PMI z Europy (czwartek) i Ifo z Niemiec (piątek). Dane powinny potwierdzić spowolnienie tempa wzrostu w Europie i wpłynąć na utrzymanie krzywych na rynkach bazowych na niskich poziomach. Reakcja rynków bazowych będzie naszych zdaniem neutralna dla krajowych papierów skarbowych. W naszej opinii rynek może zanotować spadki dochodowości w oczekiwaniu na czwartkową aukcję papierów KFD, która powinna "przypomnieć" inwestorom o niskiej podaży długu w drugiej połowie roku. Po aukcji spodziewamy się realizacji zysków. Ruchy te nie będą jednak zbyt duże i ich wynik netto w relacji do wtorkowych wycen powinien być pozytywny. W dalszym ciągu oczekujemy powolnego zsuwania krótkiego końca krzywej oraz stawek FRA w segmencie 12X15-21X24.

140521.pko.proc.01.400x

140521.pko.proc.02.400x

140521.pko.proc.03.450x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

 

Udostępnij artykuł: