Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Finanse i gospodarka

Z danych opublikowanych przez Factors Chain International (FCI), międzynarodową organizację zrzeszającą największe firmy faktoringowe wynika, że w 2014 roku europejski rynek faktoringu wzrósł o blisko 10 proc. (9,8 proc r/r). W Polsce wartość wierzytelności wykupionych w 2014 r. przez firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF)  była o 17,31 % wyższa niż w roku poprzednim 
i wyniosła  114,5 miliardów zł. W Europie, która jest największym rynkiem faktoringu na świecie, wartość ta wyniosła blisko 1487 mld euro.

Z danych opublikowanych przez Factors Chain International (FCI), międzynarodową organizację zrzeszającą największe firmy faktoringowe wynika, że w 2014 roku europejski rynek faktoringu wzrósł o blisko 10 proc. (9,8 proc r/r). W Polsce wartość wierzytelności wykupionych w 2014 r. przez firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF)  była o 17,31 % wyższa niż w roku poprzednim 
i wyniosła  114,5 miliardów zł. W Europie, która jest największym rynkiem faktoringu na świecie, wartość ta wyniosła blisko 1487 mld euro.

Badanie EFL wśród MŚP
W celu zrozumienia możliwości firm z sektora MŚP do rozwoju, EFL opracował indeks "Barometr EFL", którego zadaniem jest pokazanie poziomu orientacji firm z sektora MŚP do wzrostu. Barometr EFL, powstał w oparciu o wskaźniki związane z przewidywanym poziomem sprzedaży, prognozowanym utrzymaniem płynności finansowej, planowanymi inwestycjami w środki trwałe oraz szacowanym poziomem zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Na początku roku, jego wartość wyniosła 54,3 pkt. Oznacza  to, że kondycja finansowa większości przedsiębiorstw MŚP jest na poziomie wyższym o ponad 4 pkt. od progu OR, który wskazuje na ograniczony rozwój i dużą niepewność przedsiębiorców.

We wszystkich czterech badanych obszarach odsetek przedsiębiorców wskazujących na wzrost: sprzedaży, lepszą płynność, wzrost zapotrzebowania na środki zewnętrzne czy też wzrost skłonności inwestycyjnej w środki trwałe jest wyższa niż odsetek firm, które prognozują spadki.

Blisko 9,5 proc. przedsiębiorców sięga po faktoring
Przedsiębiorcy pytani o płynność finansową  w zdecydowanej większości deklarowali, że będzie ona taka sama (68,4 proc.) lub wyższa (14.5 proc.) niż w minionym roku. Niecałe 4 proc. respondentów nie potrafiło określić czy poziom płynności finansowej ulegnie zmianie. Zaledwie 13,8 proc. uważało, że będzie ona gorsza. Jej pogorszenie zgłaszali głównie mali i średni przedsiębiorcy z branży transportowej.

Z badania przeprowadzonego przez EFL wynika, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po faktoring jako zewnętrze źródło finansowania inwestycji. Z opublikowanego w 2011 roku raportu EFL "MŚP pod lupą" wynika, że dla 46 proc. przedsiębiorców kredyt bankowy był głównym źródłem  finansowania bieżącej działalności, co trzecie przedsiębiorstwo miało podpisaną umowę leasingu, 
a wykorzystanie faktoringu 4 procent badanych. W najnowszym badaniu Barometru EFL, korzystanie 
z faktoringu deklaruje 9,3 proc. przedsiębiorców.

- Faktoring, zyskuje na znaczeniu i powoli staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków finansowych. - mówi Stanisław Atanasow, Prezes Zarządu Crédit  Agricole Commercial Finance Polska SA. - Jest on doskonałym narzędziem dla firm, które muszą funkcjonować w zmieniającej się i niepewnej sytuacji rynkowej. Jak pokazują dane, polscy przedsiębiorcy coraz bardziej przekonują się do tej usługi, niemniej jeszcze nieco brakuje do osiągnięcia europejskiego poziomu zainteresowania ofertą firm faktoringowych.

Piotr Sitarek

Udostępnij artykuł: