Rynek finansowania nieruchomości: AMRON dla rzeczoznawcy majątkowego?

FN 2010/01-03 (styczeń - marzec 2010)

Czy AMRON może być narzędziem dla rzeczoznawcy majątkowego? Takie pytanie zadaje sobie zapewne wielu rzeczoznawców zaproszonych do współpracy z AMRON. Od wielu lat System AMRON jest bowiem tematem kontrowersyjnym w środowisku rzeczoznawców. Wśród przedstawicieli tej grupy zawodowej powstało wiele niezasadnych obaw, a nawet nie do końca prawdziwych opinii na temat Systemu, mimo wielokrotnych spotkań mających na celu prezentację zasad jego funkcjonowania oraz idei mu przyświecających.

Czy AMRON może być narzędziem dla rzeczoznawcy majątkowego? Takie pytanie zadaje sobie zapewne wielu rzeczoznawców zaproszonych do współpracy z AMRON. Od wielu lat System AMRON jest bowiem tematem kontrowersyjnym w środowisku rzeczoznawców. Wśród przedstawicieli tej grupy zawodowej powstało wiele niezasadnych obaw, a nawet nie do końca prawdziwych opinii na temat Systemu, mimo wielokrotnych spotkań mających na celu prezentację zasad jego funkcjonowania oraz idei mu przyświecających.

Agnieszka Górska
Dyrektor Systemu AMRON

Niewtajemniczonym warto nadmienić, że System AMRON to baza informacji o rynku nieruchomości. Gromadzimy dane o nieruchomościach i transakcjach, zarówno transakcjach rynkowych, jak i nierynkowych. Przygotowaliśmy szczegółowy opis nieruchomości pozwalający analizować, jakie czynniki w jakich lokalizacjach mają największy wpływ na wartość nieruchomości, długość ekspozycji oferty na rynku czy też z czego wynika największy popyt w danych lokalizacjach itp. Przygotowane przez nas słowniki i formaty są zbieżne z obowiązującym ustawodawstwem, wymaganiami innych podobnych systemów czy też systemami sprawozdawczymi.

Jeżeli mowa o podobnych systemach, to nie ma co ukrywać, że takowe istnieją. Często jednak są to lokalne bazy danych osób zawodowo zajmujących się rynkiem nieruchomości. Każda z grup zawodowych stworzyła lub tworzy społeczne lub komercyjne lokalne bazy danych. Dlaczego zatem szczególnym „zainteresowaniem” na forach dyskusyjnych cieszy się AMRON? Początkowo rzeczoznawcy obawiali się, że wdrożenie tego Systemu w środowisku bankowym ograniczy zapotrzebowanie na ich usługi, przez co banki będą zamawiały znacznie mniej operatów szacunkowych. Jak się okazało, mimo istnienia AMRON od 2005 roku, współpraca rzeczoznawców z sektorem bankowym nie uległa pogorszeniu, a dostęp do bazy ma 30 banków.

Czarna wizja, że bankowcy będą samodzielnie wykonywali operaty szacunkowe, zupełnie się nie sprawdziła. Owszem, zapotrzebowanie na operat szacunkowy zmalało, gdyż wg danych ZBP liczba nowo udzielonych kredytów w roku 2009 spadła o blisko 100 tys. szt., w stosunku do roku 2008. Należy jednak pamiętać, że przepisy narzucają na banki obowiązek monitorowania wartości nieruchomości w całym okresie kredytowania, a ten w ponad 80 proc.udzielanych kredytów trwa do 30 lat. Wg danych ZBP, w 2009 roku średnio ponad 3 proc. kredytów było udzielonych nawet na powyżej 50 lat. W konsekwencji oznacza to, że rzeczoznawcy majątkowi mogą mieć jeszcze sporo do zrobienia i nic nie wskazuje na koniec współpracy z sektorem bankowym. Od kilku miesięcy trwają prace nad zacieśnieniem tej współpracy. Przedstawiciele Polskiej Federacji Stowarzyszeń Majątkowych, wraz z przedstawicielami sektora bankowego reprezentowanego przez Związek Banków Polskich, wspólnie opracowują cykl szkoleń dotyczących wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzyt lności bankowych.

Czy zatem rzeczoznawcy powinni obawiać się współpracy z AMRON? Wygląda na to, że niewystarczająca jest wiedza o tym, czym zajmuje się AMRON i w jaki sposób użyć danych zgromadzonych w systemie, aby ułatwić sobie pracę. Czym zajmuje się rzeczoznawca i który z elementów procesu szacowania wartości nieruchomości ma największe znaczenie? Ocena stanu prawnego nieruchomości? Ocena stanu technicznego? Analiza rynku lokalnego? – niewątpliwie każdy z tych czynników jest równie ważny i żadnego z nich rzetelny rzeczoznawca nie może pominąć w procesie wyceny nieruchomości. Co zatem może zrobić rzeczoznawca, aby proces przygotowania operatu został znacznie skrócony, a wynik jego pracy był jeszcze bardziej wiarygodny i zadawalający?

Spróbujmy przeanalizować ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: