Rynek finansowania nieruchomości: CO DALEJ Z MIESZKALNICTWEM? XXI Konferencja w Spale What Next to Residential Housing? XXI Conference in Spala

FN 2011/10-12 (październik - grudzień 2011)

W dniach 10-12 października br. dobyła się XXI Konferencja Spalska "Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych". Wiodącym temat tegorocznej Konferencji była "Polityka mieszkaniowa państwa a Rządowy Program Wspierania Budownictwa Mieszkaniowego".

Jerzy Majewski,
Tomasz Wojtkiewicz

W Konferencji wzięło udział 91 osób. Jej uczestnikami byli reprezentanci wszystkich środowisk zawodowych zajmujących się problematyką mieszkalnictwa, przede wszystkim: przedstawiciele organizacji zawodowych i stowarzyszeń związanych z budownictwem, samorządów terytorialnych i zarządów miejskich, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, deweloperów, przedsiębiorstw budowlanych i organizacji pozarządowych.

Uczestnicy dokonali analizy przedstawionego projektu „Założeń Polityki Mieszkaniowej Państwa” stanowiącego dorobek poprzednich dwudziestu Konferencji Spalskich. „Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych”, a następnie w oparciu o wygłoszone referaty, postulaty i wnioski zgłoszone w ramach dyskusji, określili końcowy kształt dokumentu. Zgodnie z tradycją, obrady odbywały się w ramach czterech sesji programowych. Wygłoszono 15 referató...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: