Rynek finansowania nieruchomości: Jakość obsługi a satysfakcja klienta i efektywne zarządzanie ryzykiem

FN 2011/07-09 (lipiec - wrzesień 2011)

Strategia przedsiębiorstwa, także banku, powinna uwzględniać szereg aspektów. Jednym z nich jest podjęcie decyzji odnośnie obszaru, w którym przedsiębiorstwo będzie budowało przewagę konkurencyjną.

Małgorzata Kostecka
Dyrektor Departamentu
Finansowania Nieruchomości,
Bank BPH S.A.

Budowanie przewagi konkurencyjnej ma na celu osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji wobec zdefiniowanych konkurentów.

W praktyce rynkowej wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje przewagi konkurencyjnej:

  • przewaga cenowa
  • przewaga informacyjna
  • przewaga jakościowa.

Przewaga cenowa osiągana jest poprzez działania bezpośrednio związane z kształtowaniem cen na niższym poziomie w stopniu mającym wymierne znaczenie dla docelowej grupy klientów. Przewaga informacyjna związana jest z procesami kreowania informacji. Przewaga jakościowa budowana jest przede wszystkim poprzez działania wpływające na zmianę jakości produktu, sposobu sprzedaży czy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: