Rynek finansowania nieruchomości: Jakość życia w wybranych miastach Polski i ich otoczeniu

FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

W licznie wydawanych publikacjach oraz artykułach można spotkać różnego typu analizy dotyczące jakości życia mieszkańców. Pojęcie to jest bardzo szerokie, różnie rozumiane i trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Na pewno na jakość życia wpływa zamożność mieszkańców, wolna przestrzeń, w tym mieszkalna, jakość infrastruktury technicznej i społecznej czy jakość środowiska przyrodniczego.

Michał Pazgan
Specjalista ds. Analiz Rynku,
Centrum AMRON

Wstęp

Faktem stał się przepływ ludności z centrów miast na ich obrzeża: do mniejszych miast, bądź na tereny wiejskie, bardzo często tuż poza granicę rdzenia aglomeracji. Również deweloperzy, w odpowiedzi na zapotrzebowanie potencjalnych mieszkańców, upodobali sobie miejsca niedaleko granic największych miast na realizację osiedli domów, bądź niewielkich bloków. Ta tendencja również przyczyniła się do wzrostu cen nieruchomości w lokalizacjach podmiejskich.

Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia jakości życia wybranych największych miast i powiatów ich otaczających na podstawie dostępnych danych w Banku Danych Regionalnych GUS, uzupełnionych o wskaźniki dotyczące cen nieruchomości, zaczerpnięte z Systemu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: