Rynek finansowania nieruchomości: Kasy budowlane na Węgrzech

FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

To już czwarta publikacja prezentująca efektywność funkcjonowania oszczędnościowo-kredytowego systemu finansowania budownictwa mieszkaniowego. W roku ubiegłym autor, po przedstawieniu mechanizmu i zasad funkcjonowania specjalistycznych instytucji bankowych obsługujących ten system - kas budowlanych, zapoznał czytelników "Finansowania Nieruchomości" z efektami funkcjonowania kas budowlanych na Słowacji oraz w Czechach. Dziś przenosimy się na Węgry. Ciekawostką jest fakt, iż węgierska ustawa o kasach budowlanych wzorowana była na projekcie polskiej ustawy, dyskutowanej w Sejmie w latach 1995-1997. Dziś na Węgrzech w kasach budowlanych oszczędza ponad 1,2 mln osób. Do uruchomienia polskich kas budowlanych, pomimo przyjęcia w dniu 5 czerwca 1997 roku stosownej ustawy, nie doszło...

Jacek Furga
Wiceprezes Zarządu
Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Węgry, kraj średniej wielkości o powierzchni ponad 3-krotnie mniejszej od Polski, lecz o podobnej do naszej gęstości zaludnienia (107 osób/km2), cechuje się trwającym od ponad 20 lat systematycznym spadkiem liczby ludności. Maleje również średnia wielkość gospodarstw domowych z 3,1 osoby w 1960 r. do 2,8 w 1980 r. i do 2,3 w 2006 r. Obecnie Węgry liczą niecałe 9,931 mln mieszkańców, prowadzących ponad 3,7 mln gospodarstw domowych.

Węgry w całym okresie transformacji charakteryzują się umiarkowanie dynamicznym wzrostem PKB. W samych tylko latach 2002-2007 zwiększył się on – w ujęciu według standardowej siły nabywczej – z 70,7 do 110,3 mld euro, w tempie około 4 proc. rocznie. Produkt Krajowy Brutto per capita wzró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: