Rynek finansowania nieruchomości: Kredytowanie nieruchomości bez fajerwerków No breakthrough in real estate financing

FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Miniony rok obfitował nie tylko w wydarzenia związane z eskalacją kryzysu na rynkach finansowych oraz w finansach publicznych niektórych krajów, ale był także bogaty w zakresie publikacji projektów i wdrażania kolejnych przepisów prawnych odnoszących się m.in. do działalności kredytowej banków i innych instytucji finansowych.

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
profesor zwyczajny w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej,
wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Polskiej Akademii Nauk

Dokonane i planowane zmiany regulacyjne w zakresie finansowania nieruchomości

Wspomnieć można chociażby o implementacji dyrektywy (2008/48/WE) w sprawie umów o kredyt konsumencki do polskiego prawodawstwa z 1,5-rocznym opóźnieniem oraz o wejściu w życie przepisów Rekomendacji T i S II. Z punktu widzenia funkcjonowania rynku finansowania nieruchomości jedną z istotnych regulacji jest z pewnością Rekomendacja S II, która jednak nie powinna być omawiana w oderwaniu od zapisów Rekomendacji T. Te dwie rekomendacje stanowią bowiem system naczyń połączonych, a jednocześnie stwarzają kompleksowe podejście do zasad kredytowania klienta ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: