Rynek finansowania nieruchomości: Mechanizmy finansowania inwestycji mieszkaniowych w fazie rozkwitu i kryzysu gospodarczego – wnioski dla Polski

FN 2011/10-12 (październik - grudzień 2011)

Dynamiczne wzrosty cen nieruchomości i inwestycji mieszkaniowych, a następnie ich gwałtowne spadki w Stanach Zjednoczonych i w części krajów Unii Europejskiej, które miały miejsce w pierwszej dekadzie XXI w., spowodowały wzmożoną dyskusję nad wpływem rynku nieruchomości mieszkaniowych na cykle koniunkturalne w gospodarce i rolą systemu finansowego w tym zakresie.

Piotr Lis
Uniwersytet Łódzki,
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

WSTĘP

W toku debaty padają szczególnie istotne pytania: jakie czynniki wywołują cykle na rynku nieruchomości mieszkaniowych, w jaki sposób i w jakim stopniu inwestycje mieszkaniowe i ceny mieszkań wpływają na cykle w gospodarce, jaką rolę odgrywa system finansowania inwestycji mieszkaniowych w związkach rynku nieruchomości mieszkaniowych z gospodarką. Celem głównym niniejszego opracowania jest próba syntetycznej odpowiedzi na tak postawione pytania. Dla realizacji celu sformułowano następujące zadania badawcze stanowiące kolejne części niniejszej pracy:

  1. analiza zasad funkcjonowania rynku nieruchomości,
  2. analiza powiązań rynku nieruchomości z gospodarką,
  3. analiza mechanizmów finansowania inwestycji mieszkaniowych. W pracy wykorzystano ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: