Rynek finansowania nieruchomości: Model opcji rzeczywistych jest obiecującym narzędziem w ocenie wartości aktywów przez rzeczoznawców

FN 2011/01-03 (styczeń - marzec 2011)

Model opcji rzeczywistych może być wykorzystany do prognozowania wartości aktywów w przyszłości.

dr Zbigniew Krysiak
SGH, Katedra Analizy Dzia³alności Przedsiêbiorstwa

1. ZAKRES, CEL, TEZY

Wartość początkowa przyjęta w modelu równa jest wartości rynkowej w momencie rozpoczęcia prognozy. W dalszej kolejności wartość szacowana w modelu, w kolejnych okresach w przyszłości jest determinowana zmiennością wartości przyjętą na podstawie danych historycznych. Ocena zdolności predykcyjnej modelu może być wykonana za pomocą testu ex post tzw. back testu. Szacowanie wartości aktywów ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji w procesie planowania, działań rozwojowych, podejmowania inwestycji lub sprzedaży aktywów.

[...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: