Rynek Finansowania Nieruchomości | Nowe unijne regulacje ostrożnościowe a rozwój kredytów hipotecznych w Polsce | The new European Union prudential banking regulations versus the development of mortgage loans in Poland

Archiwum FN / FN 2012/07-09 (lipiec-wrzesień 2012)

Szok regulacyjny dla sektora bankowego, z jakim niewątpliwie mamy do czynienia wraz z pojawieniem się ostrzejszych objawów kryzysu finansowego począwszy od 2008 r.,1 już zaczyna przynosić konsekwencje. Z pewnością zwłaszcza skutki długookresowe będą bardzo poważne.

dr Lech Kurkliński
Adiunkt w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa,
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,
Szkoła Główna Handlowa, poprzednio wieloletni menedżer w polskich i zagranicznych bankach

Wprowadzenie

Kryteriów, według których można je rozpatrywać, jest bardzo wiele. Do kluczowych zaliczyć można wpływ na rozwój działalności kredytowej, w tym długoterminowych kredytów hipotecznych. Należy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie o potencjalne korzyści, koszty oraz zagrożenia związane z nowymi regulacjami, biorąc pod uwagę ich międzynarodowy (głównie europejski) i krajowy kontekst. Ze względu na szerokość tej tematyki uwaga zostanie skupiona na wybranych (zdaniem autora, głównych) zagadnieniach regulacyjnych, tj. Bazylei III (a praktycznie CDR IV/CRR), koncepcjach opodatkowania instytucji finansowych, powstaniu europejskiego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: