Rynek Finansowania Nieruchomości: (Po)kryzysowa kondycja firm deweloperskich w Polsce

FN 2009/10-12 (październik - grudzień 2009)

Polska - jak wskazują eksperci oraz potwierdzają najnowsze wyniki gospodarcze opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny - w znacznie łagodniejszym stopniu niż gospodarki innych krajów została dotknięta skutkami globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Przyglądając się jednak dokładniej różnym sferom aktywności gospodarczej można zauważyć, iż jedne radzą sobie w trudniejszych warunkach rynkowych lepiej niż inne. Inwestowanie na rynku nieruchomości należy do tych dziedzin gospodarki, które są obarczone wieloma rodzajami ryzyka, ujawniającego się z dodatkową siłą w warunkach ekstremalnych, wymagając od uczestników rynku szczególnej ostrożności.

Ewa Siemińska

Celem opracowania jest prezentacja sytuacji gospodarczej na polskim rynku nieruchomości po światowych zawirowaniach finansowych, których początek miał miejsce na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Szczególną uwagę poświęcono zwłaszcza deweloperom, których obecna i przyszła sytuacja rynkowa w dużym stopniu zależy od tego, z jakim portfelem zleceń i w którym momencie ich realizacji, a ponadto z jakimi zasobami i potencjałem finansowym weszły w okres spowolnienia gospodarczego[1].

1. Wprowadzenie

Burzliwe zmiany w gospodarce światowej, wywołane wirusem subprime, spowodowały upadek wielu, często znanych, z długimi tradycjami, podmiotów gospodarczych, których najbardziej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: