Rynek Finansowania Nieruchomości: Ryzyko projektu inwestycyjnego firmy deweloperskiej podczas kryzysu na rynkach finansowych

FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Sukces inwestycji mieszkaniowej wymaga szczegółowej analizy planowanego projektu w fazie początkowej, która pozwoli trafnie zidentyfikować i zredukować czynniki ryzyka. Dlatego też warto przyjrzeć się aktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym z punktu widzenia ryzyka, jakie muszą uwzględniać firmy deweloperskie realizujące swoje inwestycje w obecnych warunkach.

Agnieszka Chmielewska-Mulka
Doktorantka w Katedrze Bankowości 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Okres boomu na rynku mieszkaniowym cechował się wysoką tolerancją nabywców, a nawet banków kredytujących projekt inwestycyjny wobec deweloperów. Wysokie ceny sprzedaży i wysoki popyt na mieszkania pokrywały znaczne koszty zakupu gruntu i budowy. Nawet projekty o gorszej koncepcji marketingowej znajdowały klientów. Jednak obecnie rynek mieszkaniowy znajduje się w sytuacji kryzysowej. Teraz firmy deweloperskie przeprowadzają analizy rynku, które powinny pomóc im w podjęciu decyzji co do wyboru optymalnej lokalizacji przyszłego projektu.

Realizując inwestycję mieszkaniową, firma deweloperska powinna monitorować różne obszary ryzyka, a w szczególności:

  • ryzyko operacyjne

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: