Rynek finansowania nieruchomości: Ryzyko w procesie sekurytyzacji

FN 2011/01-03 (styczeń - marzec 2011)

Oddzielenie ryzyka związanego z aktywami banku, które mają stać się podstawą sekurytyzacji, od ryzyka związanego z funkcjonowaniem banku, to istota procesu sekurytyzacji aktywów bankowych.

dr Magdalena Kalasińska
Katedra Bankowości,
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Jednakże przy takim rozwiązaniu transakcji inwestorzy nie mogą zwrócić się do sprzedawcy aktywów w razie wystąpienia problemów z płatnościami dłużników – w procesie tym należy zatem uwzględnić ryzyko inwestorów. Oprócz niego istnieje także ryzyko, iż banki, pozbywając się najlepszych kredytów z portfela, gwałtownie obniżą swoje współczynniki ostrożnościowe. Natomiast jeżeli banki będą chciały usunąć z portfela gorsze kredyty, to poniosą znaczne koszty na wzmocnienie ich jakości. Z tego więc względu istotna jest jakość1 i skład portfela przeznaczonego do sekurytyzacji, gdyż mają one wpływ na przebieg całego procesu oraz na jakość papierów wartościowych wyemitowanych na podstawie tego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: