Rynek finansowania nieruchomości: Specyfika polskiego rynku nieruchomości

FN 2011/01-03 (styczeń - marzec 2011)

Zawarty w poprzednim artykule krótki rys historyczny polskiego rynku nieruchomości wskazuje na kilka kwestii. Po pierwsze, co nie powinno dziwić, etapy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce po 1989 roku były ściśle związane z rozwojem w naszym kraju gospodarki rynkowej i przebiegiem cyklu koniunkturalnego oraz sytuacją polityczną.

dr Krzysztof Czerkas
Członek Zarządu
BRE Banku Hipotecznego

Podobnie, jak i w innych krajach, rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce jest wrażliwy na pewne zmienne makroekonomiczne, np. na wahania stopy procentowej. Przebieg cykli koniunkturalnych na rynku nieruchomości w latach 1989-2008 w Polsce wykazuje ponadto pewne prawidłowości świadczące o jego specyfice.

Znajomość przez inwestora tych prawidłowości i opisanej dalej tejże specyfiki polskiego rynku nieruchomości ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych, a instytucjom finansowym – decyzje o finansowaniu projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych. Co więcej, świadomość występowania tych czynników wymusza uwarunkowania regulacyjne związane z finansowaniem nieruchomości ze strony instytucji nadzorczych, np. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), oraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: