Rynek finansowania nieruchomości: Założenia polityki mieszkaniowej państwa

FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Motto: "Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania". Konstytucja RP, 1997 r., art. 75

WSTĘP

Piękne, głęboko humanistyczne przesłanie zawarte w art. 75 Konstytucji RP jest ignorowane przez wszystkie kolejne ekipy rządzące, niezależnie od ich politycznej orientacji. W praktyce od początku okresu transformacji przyjęto, iż mieszkanie jest przede wszystkim towarem, a jego dostępność powinna być uzależniona od możliwości finansowych obywateli, którzy mają pokrywać koszty budowy i utrzymania mieszkania

Państwo wycofało się ze wspomagania sektora mieszkaniowego. W 1992 r. udział wydatków budżetu państwa na mieszkalnictwo wynosił 6,1 proc., a w 2008 r. 0,4 proc.

Ograniczono lub zlikwidowano preferencyjne kredyty mieszkaniowe; źródłem finansowania mieszkalnictwa stały się środki własne ludności i kredyty komercyjne. W efekcie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: