Rynek finansowania nieruchomości: Znaczenie jakości baz danych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, w tym wierzytelności hipotecznych, na przykladzie danych adresowych

FN 2011/01-03 (styczeń - marzec 2011)

Znaczenie baz danych dotyczących potencjalnych lub obecnych klientów w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, zwłaszcza dla instytucji bankowych czy pożyczkowych, nabiera coraz większej wagi. Kluczową rolę odgrywa informacja mająca decydujący wpływ na podejmowanie decyzji kredytowych, jak i na monitorowanie ryzyka zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i portfelowym.

mgr inż. Andrzej Chwalczuk
inżynier elektronik, informatyk,
specjalista w dziedzinie walidacji baz danych,
prezes firmy aSoft.pl

dr Lech Kurkliński
adiunkt w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH,
wieloletni menedżer bankowy

W tym celu budowane są odpowiednie bazy danych, przez same instytucje pożyczkowe w ramach swoich struktur oraz poprzez działania środowiskowe. Do tych ostatnich należy szereg inicjatyw Związku Banków Polskich (m.in. Bankowy Rejestr zawierający informacje na temat klientów banków niewywiązujących się z zobowiązań, Dokumenty Zastrzeżone, czyli rejestr głównie dokumentów skradzionych i zagubionych, Akceptanci w odniesieniu do punktów akceptujących karty płatnicze, Posiadacze – system informacji na temat posiadaczy kart niewywiązujących się z umów zawartych z wydawcami, Pojazdy – ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: