Rynek finansowania nieruchomości:Metodyczne ppodstawy konstrukcji indeksów rynku nieruchomości

FN 2009/04-06 (kwiecień - czerwiec 2009)

Włączanie nieruchomości do portfeli inwestycyjnych wydaje się być szczególnie zasadne ze względu na stały wzrost wartości nieruchomości oraz specyficzne cechy, niespotykane wśród innych instrumentów rynku kapitałowego, takie, jak skuteczna ochrona przed inflacją, niskie ryzyko inwestycji, źródło uzyskiwania dochodu bieżącego, zabezpieczenie kapitału, możliwość odmrożenia kapitału, źródło ulg podatkowych, jak również możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego dzięki niskiemu skorelowaniu nieruchomości z instrumentami rynku kapitałowego.

mgr Krystyna Urban
Doktorantka w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości
Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
rzeczoznawca majątkowy (URBAN Consulting).

Wstęp

Wszystkie te cechy zachęcają do podejmowania inwestycji w nieruchomości, jak również wskazują na słuszność włączania nieruchomości w portfele inwestycyjne dla obniżenia ryzyka całego portfela [1]. Dla każdego inwestora znaczenie mają wiarygodne i rzetelne źródła informacji, na podstawie których można ocenić spodziewaną rentowność inwestycji, jak również poziom ryzyka z nią związany. W zależności od indywidualnych preferencji, na podstawie analizy posiadanych informacji, zbudowany zostanie określony portfel inwestycyjny z założoną stopą zwrotu przy określonym poziomie akceptowanego ryzyka. Prawidłowa ocena zjawisk zachodzących na rynku danego aktywa kapitałowego pozostaje kluczowym zadaniem dla podejmowania rynkowych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: