Rynek Finansowania Nieruchomości:Utrata wartości nieruchomości a problem adekwatności zabezpieczenia ekspozycji kredytowej

FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Jednym ze skutków spowolnienia gospodarczego jest generowanie mniejszych od oczekiwanych przepływów pieniężnych, co jednocześnie oznacza konieczność zrewidowania budżetów i prognoz wielu różnych jednostek gospodarczych.

dr hab. Ewa Siemińska, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Wstęp

Coraz szerzej zataczający kręgi kryzys finansowy dociera do różnych sfer aktywności gospodarczej, przybierając różne oblicza. Jednym z nich staje się w obecnej sytuacji – i jak można przypuszczać, także przyszłej – problem utraty wartości aktywów niefinansowych, w tym nieruchomości. Problem trudny zarówno z metodycznego punktu widzenia, jak i ze względu na fakt, iż ma charakter interdyscyplinarny, gdyż dotyczy wielu aspektów i wymiarów działalności rynkowej, powoduje różnorakie skutki na wielu płaszczyznach życia gospodarczego.

Już sam fakt ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: