Rynek finansowania nieruchomosci: Czy grozi nam kolejny boom na rynku nieruchomości?

FN 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Rynki nieruchomości rozwijają się cyklicznie, a kryzysy nieruchomościowe, będące przeskalowanymi cyklami, zdarzają się na ogół raz na pokolenie. Zarówno cykle, jak też kryzysy, mają zwykle narodowy i indywidualny charakter, ze względu na narodowy i lokalny charakter rynku. W ostatnich latach globalizacja sektora finansowego spowodowała jednak znaczną synchronizację boomów w skali międzynarodowej.

Jacek Łaszek
prof. SGH

Hanna Augustyniak
absolwentka SGH, analityk nieruchomości

Marta Widłak
doktorantka SGH

Polski sektor nieruchomości przeżył kryzys strukturalny na początku lat 90. oraz klasyczny cykl koniunkturalny (sztywna krótkookresowo podaż, zmienny popyt) na rynku warszawskim, z załamaniem w roku 2001. Następny cykl miał już charakter zbliżony do tych z rynków rozwiniętych, gdyż oprócz spekulacji decydujące znaczenie miał sektor finansowy.

Pomimo znacznych napięć (wykres 1), znaczenie makroekonomiczne sektora było wciąż niedostateczne, aby wywołać znaczące skutki makroekonomiczne (budownictwo deweloperskie ok. 1 proc. PKB i zatrudnienia, kredyty mieszkaniowe poniżej 20 proc. aktywów w sektorze bankowym). Bańki spekulacyjne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: