Rynek Finansowania Nieruchomości: Czy oddanie kluczy do nieruchomości w przypadku braku możliwości spłaty kredytu hipotecznego zwalnia kredytobiorcę z długu? / Does giving the keys to the property in the event of a lack of mortgage repayment free from the borrower’s debt?

FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Sejm proceduje trzy różne projekty ustaw mające na celu restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska. Jednocześnie 23 marca 2017 roku została przyjęta ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Bolesław Meluch
Doradca Zarządu
Związku Banków Polskich

W trakcie prac sejmowych, ale także w mediach, różne grupy interesów konsumenckich postulowały możliwość całkowitego zwolnienia z długu kredytobiorcy, gdy nie ma dla niego ekonomicznego sensu (lub możliwości) obsługi długu. Brak ekonomicznego sensu obsługi długu może, na przykład, wynikać z faktu, iż zadłużenie wobec instytucji kredytowej jest większe niż ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: