Rynek finansowania nieruchomosci: Ewolucja ryzyka finansowania nieruchomości w Polsce Evolution of the Property Funding Risk on Polish Market

FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Ocena ryzyka przedsiębiorstw w szeroko pojętej branży budowlanej należy do kluczowych czynników wpływających na podaż i popyt źródeł finansowania oraz ich ceny. Różnorodność instytucji zaangażowanych w proces finansowania nieruchomości oraz produkcji budowalnej pozwala na tworzenie informacji o ryzyku kredytowym1 z perspektywy dużej liczby podmiotów, a nie tylko z perspektywy banku.

Zbigniew Krysiak
Szkoła Główna Handlowa, Instytut Przedsiębiorstwa

Wstęp

W Polsce mamy do czynienia ze swego rodzaju “monopolem” banków w zakresie finansowania budownictwa i nie jest to, oczywiście, winą banków, lecz wynika ze słabo rozwiniętych innych form finansowania, np. emisji obligacji oraz ze słabo rozwiniętego rynku obligacji korporacyjnych. Obecnie problem ten może być powoli eliminowany przez pojawienie się w Polsce od 2009 r. rynku obligacji korporacyjnych na platformie Catalyst, utworzonej przez GPW. Rola tego rynku jest jeszcze niewielka, jednak jego rozwój może nabierać coraz większego tempa w sytuacji ograniczania “akcji” kredytowej przez banki.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: