Rynek finansowania nieruchomości: Fundusze REIT – brakujący czy zbędny instrument finansowania rynku nieruchomości w Polsce?

FN 2014/07-09 (lipiec-wrzesień 2014)

W ostatnich latach, zarówno na europejskich rynkach nieruchomości, jak i na rynku globalnym, obserwować można rosnącą popularność funduszy inwestycyjnych określanych mianem REIT (Real Estate Investment Trust). Tym, co odróżnia te przedsięwzięcia inwestycyjne od tradycyjnych funduszy nieruchomości, jest ich konstrukcja, która pozwala na łączenie korzyści uzyskiwanych z tytułu lokaty kapitału w nieruchomości z korzyściami podatkowymi z inwestycji.

dr Wanda Pełka
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
wpelka@wshifm.edu.pl

Idea tego typu funduszy była znana już pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jednakże o dynamicznym rozwoju rynku w USA zadecydowało wprowadzenie w 1960 r. odpowiedniego ustawodawstwa, określającego zasady funkcjonowania funduszy nieruchomości korzystających z przywilejów podatkowych. Rosnąca popularność funduszy REIT na rynku amerykańskim wpłynęła na wzrost zainteresowania tą formą działalności inwestycyjnej w Europie

Pierwszym krajem, który w 1969 r. wprowadził regulacje dla tego typu inwestycji, był...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: