Rynek finansowania nieruchomości: Gdybanie o polityce mieszkaniowej

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Kwartalnik "Finansowanie Nieruchomości" obchodzi jubileusz 10-lecia. W tym okresie bardzo dynamicznego rozwoju sektora finansowania hipotecznego i dynamicznego rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce, Kwartalnik był nie tylko zwierciadłem zjawisk pojawiających się w tym obszarze wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a tym samym - otwarcia naszego rynku bankowego i mieszkaniowego na europejskich inwestorów, deweloperów i instytucje finansowe.

dr Jacek Furga
Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich

Ugruntował również swoją pozycję jako forum prezentacji nowych pomysłów i inicjatyw, sprzyjających bezpiecznemu, a jednocześnie dynamicznemu rozwojowi rynku kredytów hipotecznych. Uczestniczył we wszystkich istotniejszych konferencjach, kongresach i seminariach dotyczących szeroko rozumianego rynku finansowania nieruchomości, zarówno tych organizowanych przez sektor bankowy, jak również tych, na które przedstawiciele Związku Banków Polskich byli zapraszani. Gratulacje dla Redakcji i autorów piszących dla Kwartalnika!

Niestety, zbyt rzadko rozwiązania prezentowane i rekomendowane zarówno na konferencjach, jak i na łamach Kwartalnika, były wykorzystywane w pracach polskiego rządu i parlamentu przy kreowaniu instrumentów i rozwiązań mających wspierać rozwó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: