Rynek finansowania nieruchomosci: Informacja o pracach legislacyjnych dotyczących kas oszczędnościowo- -budowlanych Information on the Legislative Work on Building Societies Scheme

FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

Problematyka kas oszczędnościowo-budowlanych po raz pierwszy została podjęta przez Sejm drugiej kadencji już 23 maja 1995 r. Grupa posłów wniosła wówczas do Sejmu projekt ustawy o kasach budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Problematyka kas oszczędnościowo-budowlanych po raz pierwszy została podjęta przez Sejm drugiej kadencji już 23 maja 1995 r. Grupa posłów wniosła wówczas do Sejmu projekt ustawy o kasach budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Kazimierz Kleina
Senator RP,
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Podstawowym celem projektowanej ustawy było stworzenie nowych rozwiązań prawnych, umożliwiających uruchomienie w Polsce systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe, stworzenie nowych instytucji finansowych – kas – do obsługi tego systemu oraz wspieranie przez państwo oszczędzających na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z założeniami ustawy, filarem funkcjonowania docelowego systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz działania kas budo- wlanych jest umowa docelowego oszczędzania zawierana między oszczędzającym a kasą. Podstawową zasadą realizacji tej umowy jest zachowanie ekwiwalentności wzajemnych świadczeń oszczędzającego i kasy, co stanowi jedną z gwarancji płynności kas.

Kasa przyjmuje wkłady oszczędnościowe od oszczędzających i ze zgromadzonych w ten sposób środków udziela im kredytów na realizację celów mieszkaniowych. W rozumieniu proponowanej ustawy, celem mieszkaniowym jest zarówno budowa budynków mieszkalnych, zwłaszcza domów jednorodzinnych, kupno mieszkań prywatnych i własnościowych, jak również przebudowa, modernizacja, remont istniejącej substancji mieszkaniowej.

Ustawa ściśle określa aktywny i efektywny sposób wspierania przez państwo gromadzenia prywatnych środków finansowych na poprawę sytuacji mieszkaniowej, preferując bezpośrednią formę pomocy finansowej w postaci premii mieszkaniowej, kierowanej do oszczędzających i powiększającej ich wkład oszczędnościowy.

Prace nad tym projektem trwały dwa lata i zakończyły się uchwaleniem ustawy 5 czerwca 1997 r. Była to ustawa o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Ustawa ta właściwie nie weszła w życie. Czerwiec 1997 r. to praktycznie był już koniec trzeciej kadencji Sejmu. 19 sierpnia 1997 roku, a więc jeszcze przed wyborami, grupa posłów wniosła projekt nowelizacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: