Rynek finansowania nieruchomości: Jak powinien rozwijać się rynek finansowania nieruchomości w Polsce?

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dużymi zmianami na rynku finasowania nieruchomości. Przede wszystkim ustawodawca założył odejście od formuły Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, a tym samym finansowania kredytem preferencyjnym społecznego budownictwa czynszowego. Mimo, iż funkcjonowanie KFM dawało pewność generowania sporych środków (200-300 mln zł), które wspierałyby ten segment potrzebnego społecznie budownictwa. Jednocześnie nie zapropowe nowano przez 5 lat nowych instrumentów rządowych na wspieranie finansowania tego sektora budownictwa.

Bolesław Meluch
Doradca Zarządu Związku Banków Polskich

Jednocześnie istnieje duży, niezaspokojony i praktycznie trwały popyt na mieszkania o umiarkowanych czynszach, co przy braku znaczących inwestycji gminnych w budownictwo komunalne, przy jednoczesnym sprywatyzowaniu zasobów komunalnych, znacznie zmniejszyło dostępność mieszkań o relatywnie niskich czynszach. Należy zwrócić uwagę, iż wysoki poziom czynszów rynkowych ogranicza możliwości najmu dla rodzin o niższych niż średnie dochody.

Mając na uwadze wysokie koszty obsługi kredytów hipotecznych i w dalszym ciągu stosunkowo niską zdolność kredytową wielu rodzin, a także coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące kredytowania hipotecznego, możliwości finansowania nabycia mieszkania kredytem hipotecznym stają się ograniczone.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: