Rynek finansowania nieruchomości: Kataster a AMRON

FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

Kolejny Raport AMRON-SARFiN, prezentujący aktywność sektora bankowego w obszarze kredytowania hipotecznego, potwierdza spadkową - trwającą już od 5 kwartałów - tendencję zarówno w liczbie, jak również wartości nowo udzielanych kredytów hipotecznych.

Jacek Furga
Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości
Związku Banków Polskich,
Wiceprezes Zarządu
Centrum Prawa Bankowego i Informacji ZBP

Rosnące znaczenie informacji o nieruchomości

Mimo znacznego spadku akcji kredytowej na poziomie około 40 proc. (zarówno dla liczby, jak i wartości udzielonych kredytów) w relacji do wyników przedkryzysowego roku 2008, udział portfela hipotecznych kredytów mieszkaniowych, wynoszący ok. 315 mld złotych, stanowi średnio około 24 proc. w aktywach polskiego sektora bankowego, jednak dla niektórych banków ten wskaźnik sięga nawet 50 proc.

Z uwagi na duży udział portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie w portfelach kredytowych banków, należy podkreślić, ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: