Rynek Finansowania Nieruchomości: Kierunki ewolucji zarządzania ryzykiem kredytowym /Evolution and Directions in Credit Risk Management

FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

W naukach ekonomicznych obserwuje się okresowe zmiany paradygmatów, które mają na celu zwiększenie skuteczności stosowania teorii i modeli teoretycznych w praktyce działalności gospodarczej.

Prof. nadzw. dr hab.
Zbigniew Krysiak
Zakład Zarządzania Ryzykiem,
Instytut Finansów
Korporacji i Inwestycji,
Szkoła Główna Handlowa

Problemy i obszary badawcze

Istotnym problemem z perspektywy teorii i praktyki finansów jest ewolucja pardygmatów i jej uwarunkowania w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Duża dynamika zmian otoczenia rynku kredytowego w Polsce i na świecie, na przestrzeni ostatnich 15 lat, wymagała i nadal wymaga rozważania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: