Rynek finansowania nieruchomości: Migracja, przerzucanie i równoważenie ryzyka a rozwój rynku finansowania nieruchomości w Polsce

FN 2015/01-03 (styczeń-marzec 2015)

Procesy i mechanizmy transmisji ryzyka w powiązaniu z nieadekwatnym finansowaniem są czynnikami determinującymi rozwój rynku finansowania nieruchomości w Polsce.

dr hab. Zbigniew Krysiak
Szkoła Główna Handlowa, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Zarządzania Ryzykiem

1. Charakterystyka problemu, celu, hipotez i zakresu

Prezentowany problem dotyczy związku nieadekwatnej skali finansowania nieruchomości z procesami przerzucania, migracji i równoważenia ryzyka między głównymi podmiotami na rynku. Nieadekwatna skala finansowania obejmuje nadmiar, bądź niedobór środków z kredytów bankowych i innych źródeł oraz asymetrii w finansowaniu nabywców nieruchomości i firm budowlanych przez banki, które prowadziły do różnych zaburzeń na rynku. Z jednej strony, nadmiar podaży pieniądza dla gospodarstw domowych skutkował wzrostem cen nieruchomości i ograniczeniem popytu z powodu redukcji zdolności kredytowej nabywców1. Z drugiej zaś, niedostateczne finansowanie firm budowlanych przez sektor bankowy zwiększał ryzyko tych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: