Rynek finansowania nieruchomości: Nadmierne regulacje?

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Nie ulega wątpliwości, że regulacje dotyczące sektora bankowego stają się nadmierne i mają hamujący wpływ nie tylko na rozwój jego samego, ale także całej gospodarki.

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
Szkoła Główna Handlowa, Kierownik Katedry Analizy Działalności Przedsiębiorstwa, Zakład Zarządzania Ryzykiem, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Mniej to obserwujemy w Polsce, ale w Europie zaczyna to być poważny problem. Dla przykładu, gdyby udało się opracować bilans dotyczący liczby legislacji wprowadzonych po wybuchu ostatniego kryzysu finansowego w zestawieniu z tymi, które zostały wycofane jako przestarzałe lub nieobowiązujące, to sumaryczny bilans potwierdzałby tę opinię. Nic więc dziwnego, że jakoś nie słychać, aby przestarzałe i nieadekwatne regulacje były wycofywane z naszego porządku prawnego.

Na tle innych sektorów gospodarczych aktywność regulatorów sfery bankowej jest wyróżniająca. Jednak czy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: