Rynek finansowania nieruchomości: Pomiar ryzyka kredytowego w kontekście interesariuszy banku

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Wydaje się, że zarządzanie ryzykiem w banku, w tym w szczególności ryzykiem kredytowym, powinno uwzględniać podejście i interes podmiów współpracujących i "powiązanych" z bankiem. Dystansowanie się banku od implikacji, jakie wynikają ze związków z różnymi podmiotami, często w przeszłości prowadziło do niestabilności w prowadzeniu biznesu przez bank, upadków jego klientów i redukcji efektywności obu stron układu biznesowego. Problem ten w jednakowym stopniu dotyczy każdego rodzaju biznesu prowadzonego przez bank, w tym w szczególności finansowania nieruchomości. Finansowanie nieruchomości w tym kontekście zasługuje na szczególną uwagę, ze względu na skalę, jaką ten obszar zajmuje w w ynikach banków.

dr Zbigniew Krysiak
Szkoła Główna Handlowa,
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji,
Zakład Zarządzania Ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem kredytowym wiąże się z umiejętnością pomiaru ryzyka. Uwzględnienie w modelu pomiarowym dobrej jakości koncepcji teoretycznej, opisującej ryzyko, jest odzwierciedleniem “rozumienia ryzyka”1. Prezentowany artykuł dotyczy problemów oceny ryzyka kredytowego z perspektywy oczekiwań interesariuszy banku. W otoczeniu praktyki gospodarczej banku istnieją trzy główne grupy zainteresowanych skutkami pomiaru ryzyka kredytowego, do których należą:

  • klienci: przedsiębiorstwa, instytucje finansowe
  • dostawcy źródeł finansowania: akcjonariusze, obligatariusze
  • nadzór regulacyjny: bankowy, ubezpieczeniowy.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: