Rynek finansowania nieruchomości: Przegląd problematyki ksiąg wieczystych i hipoteki

FN 2014/01-03 (styczeń - marzec 2014)

Łatwy i szybki dostęp do księgi wieczystej to cel zmiany, jaką wprowadza nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

dr Tadeusz Białek
Radca prawny, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego w ZBP

Barbara Kołakowska-Ługowska
Radca prawny w Zespole Prawno-Legislacyjnym ZBP

I

Nowelizacja obowiązującej ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 707), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2013 r., wprowadza szereg zmian w zakresie dostępu do baz danych ksiąg wieczystych oraz sposobów uzyskiwania dokumentów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Zasadniczym celem ustawy nowelizującej, wskazanym w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 1027), jest faktyczna realizacja zasady jawności ksiąg wieczystych, przez zagwarantowanie ustawowego dostępu do księgi wieczystej, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: