Rynek finansowania nieruchomości: Rola ubezpieczenia kredytów hipotecznych a kryzys subprime Mortgage insurance and its role during and after subprime crisis

FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

W trakcie obecnego kryzysu na rynku finansowym dokładnie opisywano rolę instytucji finansowych, zwłaszcza banków inwestycyjnych i pośredników kredytowych. Szczególnie ostrej krytyce poddano model sekurytyzacji. Czy słusznie?

Michał Wydra
Sekretarz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP

Model ten uwzględniał stosowane od wielu lat w USA i w innych krajach techniki ograniczania ryzyka, jego dywersyfikacji i jego transferu poza sektor bankowy. Najbardziej model ten upowszechnił się na rynku nieruchomości. W dyskusji o przyczynach kryzysu mówi się o błędach w zarządzaniu ryzykiem, nieprzestrzeganiu standardów i poluzowaniu kryteriów udzielania kredytów dla osób z segmentu subprime. Kryzys spowodował załamanie tego modelu, który przez wiele lat, szczególnie w trakcie wcześniejszych recesji, sprawdzał się doskonale.

Kluczem i źródłem do poznania przyczyn obecnego kryzysu jest rynek kapitałowy, który stanowił istotne źródło refinansowania portfela kredytowego. Jedną z głównych przyczyn załamania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: