Rynek finansowania nieruchomosci: Spotkanie w Senacie RP

FN 2013/10-12 (październik-grudzień 2013)

"Kasy oszczędnościowo- -budowlane filarem długoterminowej polityki mieszkaniowej państwa" - to temat spotkania seminaryjnego, które zostało zorganizowane przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP oraz Związek Banków Polskich w dniu 10 lipca 2013 roku. Idea powołania w Polsce kas oszczędnościowo- -budowlanych po raz kolejny powróciła na forum naszego parlamentu, stąd szczególnie ożywiona dyskusja i zainteresowanie tą tematyką wielu środowisk związanych z budownictwem mieszkaniowym i bankowością.

"Kasy oszczędnościowo- -budowlane filarem długoterminowej polityki mieszkaniowej państwa" - to temat spotkania seminaryjnego, które zostało zorganizowane przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP oraz Związek Banków Polskich w dniu 10 lipca 2013 roku. Idea powołania w Polsce kas oszczędnościowo- -budowlanych po raz kolejny powróciła na forum naszego parlamentu, stąd szczególnie ożywiona dyskusja i zainteresowanie tą tematyką wielu środowisk związanych z budownictwem mieszkaniowym i bankowością.

17 maja br. grupa posłów z Klubu Poselskiego SLD wniosła projekt ustawy o kasach oszczędnościowo- -budowlanych i o wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Od tego momentu trwają stosowne procedury regulaminowe z nim związane, ale rozpoczęła się też szersza debata o tym, jaka powinna być polityka mieszkaniowa państwa i jego rola w rozwiązywaniu problemów obywateli w tym zakresie, czy jest potrzebne i możliwe wsparcie ze strony rządu, jakie jego formy będą najbardziej właściwe itd., itp.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: