Rynek finansowania nieruchomości: Usus magister est optimus

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Mijająca właśnie 10 rocznica wydania pierwszego numeru kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" staje się dobrym punktem wyjścia nie tylko do podsumowania, jak w ciągu ostatniej dekady zmienił się rynek finasowania nieruchomości w Polsce, ale przede wszystkim do kilku refleksji, jak powinien wyglądać za kolejne 10 lat.

Mijająca właśnie 10 rocznica wydania pierwszego numeru kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" staje się dobrym punktem wyjścia nie tylko do podsumowania, jak w ciągu ostatniej dekady zmienił się rynek finasowania nieruchomości w Polsce, ale przede wszystkim do kilku refleksji, jak powinien wyglądać za kolejne 10 lat.

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska
Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Profesor zwyczajny w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Czy biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły na rynku finansowania nieruchomości, które były związane zarówno z jego dynamicznym rozwojem, jak też z „chwilą prawdy”, jaka miała miejsce w wyniku globalnego kryzysu, możemy uznać w ślad za Cyceronem, iż „usus magister est optimus” (doświadczenie jest najlepszym nauczycielem) także w kontekście rynku finansowania nieruchomości?

Biorąc pod uwagę problemy, jakie były identyfikowane dekadę temu oraz obecnie można stwierdzić, iż wciąż dużo jeszcze mamy do zrobienia. Pomimo bowiem spektakularnego rozwoju rynku – wartość kredytów mieszkaniowych w portfelach banków działających w Polsce wzrosła z 34 mld zł na koniec IX 2004 r. do ponad 350 mld zł dziesięć lat później – wiele kluczowych problemów pozostało nierozwiązanych. Zasadniczym źródłem ryzyka dla omawianego rynku jest w dalszym ciągu finansowanie długoterminowych kredytów mieszkaniowych środkami o krótkich terminach wymagalności. Trzeba mieć przy tym pełną świadomość, iż rozwiązanie tego problemu zależy od wielu czynników. Po pierwsze, sam sektor bankowy nie zachęca klientów do lokowania środków na długie okresy. Dodatkowo konieczne jest wystąpienie korzystnego splotu wielu okoliczności, np. zmiany mentalności Polaków, jak też nowych zachęt ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: