Rynek finansowania nieruchomości: Warunki funkcjonowania funduszy nieruchomości w USA i Niemczech a regulacje polskie

FN 2014/10-12 (październik-grudzień 2014)

Głównymi inwestorami na polskim rynku nieruchomości (mieszkaniowym i komercyjnym) zwykle są zagraniczne fundusze inwestycyjne, a uzupełniająco, także towarzystwa ubezpieczeniowe (szczególnie działające w sektorze ubezpieczeń na życie), banki i zagraniczni prywatni inwestorzy. Polskie przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych pozwalają polskim funduszom inwestycyjnym inwestować na rynku nieruchomości bezpośrednio lub pośrednio przez nabywanie udziałów w przedsiębiorstwach posiadających takie nieruchomości. Przykładem tych inwestycji są fundusze inwestycyjne tworzone i zarządzane przez Arka (BZ WBK), BPH, KBC i Skarbiec.

Bolesław Meluch
Doradca Zarządu Związku Banków Polskich

Ale zakres tych inwestycji oraz ich rola w rozwoju rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych jest na razie ograniczona. Inaczej niż na tak rozwiniętych rynkach, jak amerykański i niemiecki. Zapoznając się z różnymi publikacjami wskazującymi na potrzebę wykorzystania takiego wehikułu inwestycyjnego, jakim jest fundusz inwestycyjny, warto pokusić się o porównanie warunków działania funduszy na tych rynkach w odniesieniu do warunków polskich i możliwości zwiększenia udziału tak profesjonalnie zarządzanych inwestorów w rozwoju rynku polskiego.

 

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: