Rynek finansowy: 670 milionów na leasing i pożyczki

BANK 2016/05

Długofalowy wzrost gospodarczy naszego kraju nie jest możliwy bez zwiększenia roli rodzimego kapitału. Ten zaś ma szansę stać się motorem polskiej gospodarki wówczas, gdy będzie bazować na innowacjach i własnych wdrożeniach. Taką wizję perspektyw rozwojowych dla naszego kraju podzielają zarówno przedstawiciele władz krajowych i wspólnotowych, jak również świat biznesu i nauki.

Karol Podgórski

Symbolicznym wyrazem dążenia ku synergii tych trzech obszarów była konferencja, zorganizowana 28 kwietnia br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Przesłanką dla tego szczególnego spotkania z udziałem przedstawicieli polskiego rządu, Komisji Europejskiej oraz sektora finansowego było uruchomienie wraz z początkiem maja 670 mln zł preferencyjnego finansowania przez Raiffeisen Leasing Polska. Tak wysoka kwota, przeznaczona w całości na wsparcie polskich małych i średnich firm oraz mikroprzedsiębiorców, możliwa była dzięki umowom podpisanym z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Raiffeisen Leasing Polska – jako pierwszy podmiot z branży leasingowej na polskim rynku – stał się Narodowym Pośrednikiem Finansowym Programów Unii Europejskiej. – Raiffeisen Leasing Polska podjął się ważnego wyzwania: finansowania innowacji. Mam nadzieję, że ten przykład zachę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: