Rynek Finansowy: Akcja kredytowa nie zwolniła

BANK 2017/10

W II kw. 2017 r. sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się lepsza niż zakładano. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych utrzymała się na niemal takim samym poziomie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku. I to mimo istotnego osłabienia popytowego bodźca z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Wartość nowych kredytów była natomiast wyższa niż w poprzednim kwartale.

Rynek finansowy

W II kw. 2017 r. sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się lepsza niż zakładano. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych utrzymała się na niemal takim samym poziomie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku. I to mimo istotnego osłabienia popytowego bodźca z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Wartość nowych kredytów była natomiast wyższa niż w poprzednim kwartale.

Najnowsze dane raportu AMRON-SARFiN skłaniają do zmiany dotychczasowej prognozy i sugerują, że w ciągu całego roku banki mogą udzielić nawet 200 tys. kredytów mieszkaniowych.

Od kwietnia do czerwca 2017 r. banki powtórzyły spektakularny wynik z I kw., udzielając prawie 50 tys. nowych kredytów mieszkaniowych, a wartościowo wynik ten był wyższy o ponad 6% i wyniósł 11,69 mld zł. Na koniec czerwca liczba wszystkich czynnych umów kredytowych wzrosła do poziomu 2,1 mln (1,1% w ujęciu kwartalnym). Ich przyrost netto wyniósł blisko 23 tys., a całkowite zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych zwiększyło się o 932 mln zł (0,24% k/k), osiągając poziom 391,046 mld zł.

– Wyniki odnotowane w II kw. tego roku potwierdzają, że rynek mieszkaniowy od kilku lat notuje systematyczny, zrównoważony wzrost. Podtrzymanie skali akcji kredytowej w drugim kwartale, pomimo wyczerpania środków w ramach programu „MdM”, przy utrzymaniu niskich cen transakcyjnych i rekordowo niskiej stopie procentowej złotówki, skłaniają do zmiany wcześniejszej prognozy wyników akcji kredytowej w roku 2017 – zaznaczył dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich. – Zapowiada się najwyższy od 6 lat wynik na poziomie wyższym niż w roku 2012, a więc sięgającym liczby 200 tys. kredytów o łącznej wartości przekraczającej 40 mld zł.

Najwięcej kredytów mieszkaniowych – 62,7% zostało udzielonych na okres od 25 do 35 lat. W zdecydowanej większości są to kredyty w rodzimej walucie, które stanowią 98,8% wartości nowego portfela. Ponad 73% kredytów to zobowiązania do wysokości 300 tys. zł.

Niewiele się zmienia

Zgodnie z przewidywaniami, dotychczasowy bodziec popytowy wynikający z dostępności środków z programu „Mieszkanie dla Mł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: