Rynek finansowy: Alternatywne działanie w ramach różnych rynków

BANK 2009/06

Przy zarządzaniu ryzykiem zakładów ubezpieczeń i reasekuratorów tryumfy święci konwergencja rynków: kapitałowego, ubezpieczeniowego i bankowego. Daje ona wymierne korzyści.

Aleksandra Małek

Ubezpieczyciele i reasekuratorzy, tradycyjnie transferujący w ramach zarządzania ryzykiem część przyjętych ryzyk do innych podmiotów ze swojej branży, sekurytyzują je. Część graczy rynku kapitałowego inwestuje w papiery oparte na ryzykach pogodowych czy nawet śmiertelności, a banki inwestycyjne rozwijają know-how w zakresie ubezpieczeniowych instrumentów alternatywnego ryzyka. Na czym polega i w czym przejawia się tendencja określana jako ART (Alternative Risk Transfer) i na ile rozwój rynku zależny jest od kryzysu na rynkach światowych? Na ile inwestowanie w instrumenty bazujące na ryzyku ubezpieczeniowym są sposobem na dywersyfikację portfela?

Konwergencja rynków – nie tylko ART, ale i assurfinance, bancassurance czy opcje na opady śniegu. Przejawia się ona w zamianie tradycyjnych „ról” uczestników poszczegó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: