Rynek finansowy: Anatomia dochodu

BANK 2016/07-08

Za nami pierwsze miesiące istnienia podatku bankowego, o dochody z działalności coraz trudniej, a i BFG nie zasypia gruszek w popiele. Tematem analizy do letniego numeru uczyniliśmy sprawę najważniejszą z ważnych - a mianowicie, skąd się biorą dochody w bankach? Jak zwykle pod lupę bierzemy 13 instytucji, które upubliczniają swoje kwartalne wyniki z racji notowania akcji na giełdzie.

Za nami pierwsze miesiące istnienia podatku bankowego, o dochody z działalności coraz trudniej, a i BFG nie zasypia gruszek w popiele. Tematem analizy do letniego numeru uczyniliśmy sprawę najważniejszą z ważnych - a mianowicie, skąd się biorą dochody w bankach? Jak zwykle pod lupę bierzemy 13 instytucji, które upubliczniają swoje kwartalne wyniki z racji notowania akcji na giełdzie.

Grzegorz Elaniuk

W 1. zliczamy przychody i koszty banków związane z dochodami z działalności podstawowej, dla uproszczenia pokazujemy wynik na odsetkach, opłatach i prowizjach oraz pozostałe źródła przychodów, takie jak wypłaty z dywidendy, wynik na operacjach na papierach wartościowych czy wynik na wymianie walut

Dynamika wyniku odsetkowego

W ostatnich latach zmianie ulega struktura dochodów banków – zmniejsza się znaczenie wyniku odsetkowego, rośnie zaś pozostałych elementów, chociaż nie zawsze tak właśnie wygląda to w praktyce, jeśli prowadzimy obserwację z kwartału na kwartał, a nie długoterminowo. Wyniki I kw. 2016 r. pokazują, że banki ciągle dobrze radzą sobie z zarabianiem na odsetkach, a w sytuacji relatywnie niskich stóp procentowych oprócz podnoszenia marż kredytowych rekordowo niskie są również odsetki od depozytów, stąd też wynik na odsetkach wcale nie jest gorszy, niż był wcześniej, mimo niższych przychodów odsetkowych. Okazało się, że w I kw. niespodziewanie wysoka była dynamika wyniku odsetkowego (+12,8%), a w pozostałych kategoriach notowano spadki – o 3,3% na opłatach i prowizjach oraz niemal o połowę mniej niż przed rokiem na pozostałych operacjach. W sumie dochód z działalności podstawowej obniżył się o 3,1%.

Struktura dochodu w I kw. kształtowała się następująco: 65,5% to dochody z odsetek, 23,7% to opłaty i prowizje, a 10,8% pozostałe dochody. Na taką średnią znaczący wpływ ma PKO BP, który z grupą banków średniej wielkości uzyskuje niemal 70% dochodów z odsetek. Inne banki, jak BGŻ BNP Paribas, Getin Noble Bank, Bank Ochrony Środowiska uzyskują jeszcze większą część dochodów z odsetek. Większość dużych instytucji ma bardziej zdywersyfikowane dochody – ponad 60% odsetki, ponad 20% opłaty i prowizje i znacząco więcej niż 10% to dochody na pozostałych operacjach.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: