Rynek finansowy: Aorta gospodarki

BANK 2016/03

Związek Banków Polskich zaprezentował 9 lutego br. w sejmowej Komisji Finansów Publicznych raport "Banki w finansowaniu rozwoju gospodarczego", pokazujący zagrożenia systemowe dla polskich banków.

Związek Banków Polskich zaprezentował 9 lutego br. w sejmowej Komisji Finansów Publicznych raport "Banki w finansowaniu rozwoju gospodarczego", pokazujący zagrożenia systemowe dla polskich banków.

Aby uzupełnić te informacje, prezentujemy dodatkowo opinie prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza zamieszczone w mediach, a dotyczące podatku bankowego, składki na BFG, frankowiczów, nowych obciążeń dla sektora bankowego. Zdaniem prezesa ZBP, nowe wymagania wynikłe z wprowadzenia podatku bankowego spowodują poważne zmniejszenie możliwości finansowania polskich gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządu terytorialnego. Już obecne obciążenia rzutują negatywnie na odporność banków na ewentualne szoki zewnętrzne i wewnętrzne

Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślał w mediach, że sektor bankowy płaci rocznie blisko 4 mld zł podatku dochodowego. Składka na KNF i BFG to ponad 2 mld zł, a ponieważ banki nie mogą zatrzymywać pieniędzy z VAT, do budżetu państwa trafia kolejne 2 mld zł tylko z tego tytułu. To nie jedyne obciążenia, skoro w ubiegłym roku sektor bankowy wypłacił klientom upadłych SKOK-ów 3 mld zł, a 2 mld zł ze składek na BFG powędrowały do klientów SK Banku.

Aby pomóc kredytobiorcom w spłacie walutowych kredytów mieszkaniowych, banki, w ramach tzw. sześciopaku, przekazały dobrowolnie na ten cel 600 mln zł. Wprowadzenie ustawowo niższej opłaty interchange ograniczyło przychody banków o kolejne 1,5 mld zł. Aby zgodnie z regułami sześciopaku utrzymać oprocentowanie kredytów mieszkaniowych we franku na poziomie sprzed uwolnienia jego kursu przez szwajcarski bank centralny, polskie banki już dołożyły do tej operacji 1 mld zł. Unijne wymogi kapitałowe związane z CRD IV i CRR oznaczają konieczność pozyskania jeszcze w tym roku 12 mld zł. Co będzie dość trudne z uwagi na podatek bankowy szacowany nawet na 5,5 mld zł. Warto też przypomnieć, że podatek bankowy, choć już wprowadzony w 11 krajach Europy, właśnie w Polsce jest najwyższy. W pozostałych państwach Starego Kontynentu jest on mniejszy od kilku do nawet kilkunastu razy. A ponieważ podatek bankowy jest nałożony bezpośrednio na aktywa, może spowodować zmniejszenie możliwości kredytowania polskich banków w ciągu kolejnych 4 lat o astronomiczną sumę od 80 do 150 mld zł

Zdaniem prezesa K. Pietraszkiewicza, opinia publiczna nie jest informowana o tym, że od 2009 r. zwrot z kapitału w sektorze bankowym stale ulega zmniejszeniu przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu funduszy własnych, na co zarządy banków przeznaczały ponad 80 proc. zysków w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. W konsekwencji zwrot z kapitału z poziomu ok.18 proc. w latach 2007-2008, spadł do 8-9 proc. obecnie. Media zbyt rzadko informują o zwiększeniu udziału polskiego kapitału w naszych bankach do poziomu 46 proc. (wzrost o 19 proc. od roku 2008 r.). Polski rynek bankowy jest jednym z najmniejszych w UE, a niektóre rozwiązania, np. ustawa o kredytach konsumenckich, spycha wiele grup potencjalnych klientów do słabo lub w ogóle nieregulowanego rynku firm pożyczkowych. Brakuje nie tylko programów wieloletniego oszczędzania, ale także skutecznego wspierania przez państwo systemu poręczeń dla firm ze small businessu. Co gorsze, choć bankom stale przybywa obciążeń finansowych, nie mogą doczekać się od państwa racjonalnych regulacji, takich jak: np. listy zastawne - a obecny projekt jest dla nich niekorzystny podatkowo.

bank.2016.03.wykres.010.abank.2016.03.wykres.011.abank.2016.03.wykres.011.b

(oprac. SBW)


Cały raport "Banki w finansowaniu rozwoju gospodarczego" dostępny jest na stronie www.zbp.pl, przytoczone powyżej dane pochodzą m.in. z wywiadu udzielonego przez prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza tygodnikowi "Do Rzeczy" nr 7 z 15 lutego br.

 

Udostępnij artykuł: