Prezentacja: Automatyzacja procesów warunkiem utrzymania kosztów procesowania gotówki

BANK 2015/10

Wynagrodzenie pracowników są głównym kosztem działalności firm CIT. Duży stopień prac wykonywanych manualnie, wynikający z braku standaryzacji procesów, powoduje konieczność zaangażowania dużej liczby personelu. W polskich sortowniach liczba przeliczonych dziennie banknotów na jednego pracownika jest kilka razy mniejsza niż w sortowniach niemieckich, francuskich, bułgarskich czy czeskich.

Każdy banknot zanim zostanie odwieziony do Narodowego Banku Polskiego, lub ponownie trafi do obiegu, jest kilka razy procesowany przez urządzenia w sortowni. W pierwszym etapie banknoty są przeliczane i orientowane (układane w jednym kierunku) na małych sorterach stanowiskowych. Urządzenia te nie umożliwiają obrócenia banknotu, aby odpowiednio go zorientować, należy czasami kilkakrotnie wyjąć banknot z kieszeni odrzutów i ponownie, już w innym położeniu, umieścić w podajniku. W drugim etapie, zorientowane banknoty dzielone są na nominały w kategoriach obiegowe i destrukty. Również w czasie drugiego przeliczania banknoty mogą być kilka razy przetwarzane przez sorter. Tak zorganizowany proces liczenia wymaga zaangażowania dużej liczby osób. Wielokrotne przekładanie banknotu ma wpływ na cykl jego żywotności oraz jakość trafiających do obiegu środków.

[...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: