Rynek finansowy: Banki muszą dbać o klientów

BANK 2015/04

Specjalnym gościem Forum Bankowego 2015 był dr Mateusz Szczurek, minister finansów. Jego zdaniem na bankach - pomimo powtarzających się kryzysów finansowych, często wywołanych przez nie same - wciąż skupia się uwaga wszystkich uczestników życia gospodarczego. Dlatego coraz częściej kwestionuje się konieczność ich obrony i podkreśla, że mają one do spełnienia jakąś specjalną misję społeczną.

Specjalnym gościem Forum Bankowego 2015 był dr Mateusz Szczurek, minister finansów. Jego zdaniem na bankach - pomimo powtarzających się kryzysów finansowych, często wywołanych przez nie same - wciąż skupia się uwaga wszystkich uczestników życia gospodarczego. Dlatego coraz częściej kwestionuje się konieczność ich obrony i podkreśla, że mają one do spełnienia jakąś specjalną misję społeczną.

Konrad Trzaska

Jest wielu przeciwników takiego podejścia. Status banku jako instytucji zaufania publicznego nie ma dla wielu sensu, skoro to komercyjna firma stworzona po to, aby komuś służyć tylko dla zarabiania pieniędzy. Szef resortu finansów, zwracając się do gości forum, podkreślił, że wyjątkowo wysokie na tle UE zaufanie do polskich banków jest dodatkowo wzmacniane przez regulacje państwa. Chodziło mu o prawo bankowe i licencje bankowe dające wyłączność na wiele rodzajów działalności. Ale, jego zdaniem, banki mają stałą tendencję do wykorzystywania swojej dominującej pozycji na rynku finansowym, gdy tymczasem klient w relacji z nimi będzie zawsze w gorszej sytuacji - choćby przez asymetrię dostępu do informacji. - Klient banków nie ma pełnej wiedzy o tym, co jest mu oferowane. W pogoni za zyskami banki potrafią skutecznie alokować i powiększać środki powierzone im przez depozytariuszy. Ale dziś banki muszą budować odpowiedzialne relacje z klientem i jego rodziną na całe pokolenia - stwierdził szef resortu finansów.

Według Mateusza Szczurka banki nie mogą narzekać na zyski i złe otoczenie gospodarcze. - Jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie. Poziom realnych stóp procentowych także lokuje nas w czołówce europejskiej. Wynik finansowy netto dla sektora: 16,9 mld zł za rovk 2014 jest tego najlepszym dowodem. Polski sektor bankowy na tle reszty krajów UE charakteryzuje się wręcz fantastyczną rentownością. (...) Fakt, że dziś wartość mieszkaniowych kredytów frankowych przekracza często wielokrotnie wartość nieruchomości to wielki problem. Nie tylko finansowy - pomiędzy klientem i bankiem, ale także dla całej gospodarki. To przekłada się na brak mobilności pracowników, potencjalny wzrost bezrobocia - dlatego potrzebne są dobre rozwiązania. Propozycja ZBP będzie skonfrontowana z wcześniejszymi koncepcjami opracowanymi przez KNF, polityków i kredytobiorców. Naszą rolą, jako rządu i regulatorów rynku, będzie ocena tych projektów pod kątem uczciwego podziału kosztu ryzyka pomiędzy bankami a klientem - akcentował dr Mateusz Szczurek.

Minister Finansów zwrócił uwagę, że każdy projekt ulg dla frankowiczów musi sprawiedliwie traktować tych, którzy brali kredyty w polskich złotych. A najważniejszym kryterium przy wyborze planów naprawczych będzie dbałość o bezpieczeństwo finansowe państwa i całej gospodarki. W jego opinii, banki mają tu szczególną role i zadanie, a to z powodu zawieszenia ich działalności pomiędzy zyskami a misją publiczną. Muszą godzić interesy szerokiego grona interesariuszy: akcjonariuszy, deponentów, kredytobiorców, regulatorów itp. - Obecny problem z kredytami frankowymi, to bardzo poważny test dotyczący bezpieczeństwa całego sektora finansów publicznych. W relacjach klient bank chodzi nie tylko o kwestie przechowania materialnego dorobku życia klientów, chodzi także o bezpieczeństwo ich danych osobowych. W wielu krajach widać wyraźne podkopane zaufanie klientów do banków. Brak nadzoru, wadliwe systemy informacyjne, ukierunkowanie na krótkoterminowe zyski, kosztem długoterminowej więzi z klientem, te elementy miały i będą miały wpływ na społeczną ocenę banków - podkreślał minister Mateusz Szczurek.

W najbliższym roku mają wejść w życie regulacje unijne, które mają zapobiegać takim działaniom: CRD IV, Resolution, Solvency II. Pojawią się nowe regulacje dotyczące firm pożyczkowych, kosztów egzekucyjnych. Zostanie zakończona legislacja ustawy o listach zastawnych. Zwiększą się uprawnienia kontrolne UOKiK na rynku finansowym. Pojawią się nowe założenia UE dotyczące rynków kapitałowych, zwiększenia udziału finansowania gospodarki przez pozabankowe elementy rynku finansowego. - Chodzi o niepubliczne emisje papierów wartościowych małych i średnich firm. W ramach budowania unii rynków kapitałowych zostanie usuniętych wiele barier prawnych - a to po to, aby sektor finansowy mógł przekazywać oszczędności z całego świata, w tym z Polski, na sfinansowanie naszej gospodarki. W świecie, gdzie oszczędności mamy nadmiar, a w Polsce tylko dostatek - byłoby karygodnym zaniedbaniem niestworzenie mechanizmu, w którym każdy, kto ma sensowny projekt inwestycyjny, nie mógł z tego skorzystać - stwierdził na zakończenie Mateusz Szczurek.


(Przytoczone fragmenty wypowiedzi nie były autoryzowane)

 

Udostpnij artyku: