Rynek finansowy: Banki na 3/4

BANK 2015/12

11 miesięcy roku za nami, warto zatem zaprezentować wyniki, jakie banki uzyskały w pierwszych trzech kwartałach. Sektor jest w fazie dynamicznego rozwoju, zmieniają się zasady regulacyjne, rosną składki na BFG, a nie wiadomo, co jeszcze może przynieść przyszłość. Dlatego uznaliśmy, że należy przyjrzeć się temu, jak bieżące wydarzenia wpływają na wyniki uzyskiwane przez polskie instytucje finansowe.

Grzegorz Elaniuk

Na podstawie wyników kwartalnych można z dużym prawdopodobieństwem prognozować, co banki mogą osiągnąć w ciągu całego roku – i to jeszcze przed jego zamknięciem. Prezentujemy wyniki trzynastu instytucji notowanych na warszawskim parkiecie, aktywa których stanowią niemal 80 proc. aktywów sektora banków komercyjnych w Polsce. Muszą one swoje wyniki publikować w raportach po zakończeniu każdego kwartału. Próba jest reprezentatywna i można uznać, że odzwierciedla kondycję całego sektora bankowego w Polsce. W przypadku części instytucji (Getin Noble Bank, Idea Bank, Bank BPH oraz BOŚ) porównaliśmy dane bilansowe z końca III kw. 2015 r. z danymi z końca 2014 r. (taki właśnie układ jest pokazywany w sprawozdaniu kwartalnym), dla pozostałych punktem odniesienia był koniec III kw. 2014 r. Rachunki wyników ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: