Rynek finansowy: Banki rzucają frankowiczom kolejne koło ratunkowe

BANK 2016/07-08

Rata kredytu hipotecznego po przewalutowaniu nie powinna przekraczać 70% uposażenia kredytobiorcy - taka myśl przewodnia przyświeca autorom propozycji wsparcia dla najuboższej grupy frankowiczów, zaprezentowanej niedawno przez Związek Banków Polskich

Rata kredytu hipotecznego po przewalutowaniu nie powinna przekraczać 70% uposażenia kredytobiorcy - taka myśl przewodnia przyświeca autorom propozycji wsparcia dla najuboższej grupy frankowiczów, zaprezentowanej niedawno przez Związek Banków Polskich

Kamil Czajka

Kredyt obiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z tego mechanizmu, uzyskają nie tylko niższą ratę kredytu. To, co najważniejsze, to definitywne uwolnienie się od ryzyka walutowego – zapewnił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich

Propozycja ZBP to kolejna już inicjatywa sektora bankowego, mająca na celu poprawę sytuacji frankowiczów w obliczu gwałtownych i nieprzewidywalnych wahnięć szwajcarskiej waluty. Zaczęło się od tzw. sześciopaku, czyli odpowiedzi polskich banków na gwałtowną aprecjację franka po 15 stycznia ub.r. Zaprezentowane przez bankowców narzędzia pozwoliły na stabilizację rat kredytu na poziomie sprzed decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego, zaś sami kredytobiorcy zwolnieni zostali z konieczności ustanawiania wyższego zabezpieczenia. U schyłku poprzedniej kadencji parlamentu zrealizowano kolejną propozycję ZBP: utworzono Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych, z którego korzystać mogą posiadacze kredytów, zarówno walutowych, jak i złotowych, którzy z powodów losowych są czasowo niezdolni do terminowej spłaty zobowiązania. Istotną poprawę sytuacji kredytobiorców przyniosło również uelastycznienie podejścia banków do zabezpieczenia kredytu; umożliwia to frankowiczom zamianę posiadanego mieszkania na większy lokal, odpowiadający potrzebom rozrastającej się rodziny.

Sektor dofinansuje raty najbardziej potrzebującym

Tym razem sektor bankowy postanowił stworzyć narzędzie dedykowane tym kredytobiorcom, którym comiesięczne raty pochłaniają przeważającą część dochodów. Rozwiązanie opracowane przez ZBP, we współpracy z firmą doradczą EY, zakłada przewalutowanie kredytów po kursie bieżącym oraz równoczesne pokrycie przez bank wartości raty wykraczającej ponad 70% dochodów kredytobiorcy. Niebagatelną korzyścią z całej operacji będzie wprowadzenie oprocentowania ustalanego na podstawie WIBOR i utrzymującej się na stałym poziomie marży – taka forma naliczania odsetek pozwoli na utrzymanie stabilnej wysokości rat kredytu. W myśl założeń przedstawionych przez twórców nowej koncepcji, jej realizacja nie wpłynie ujemnie na bezpieczeństwo środków zdeponowanych w bankach, nie powinna też odbić się na poziomie finansowania gospodarki przez sektor bankowy

W gronie beneficjentów programu znajdą się ci spośród frankowiczów, którzy terminowo regulują zobowiązania z tytułu kredytu hipotecznego oraz przeznaczają na spłatę co najmniej 70% miesięcznych dochodów. Program obejmie wyłącznie lokale służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy i jego najbliższej rodziny; maksymalna powierzchnia uprawniająca do skorzystania z przewalutowania na preferencyjnych warunkach wynosić będzie 75 m2 w przypadku mieszkania i 150 m2 w odniesieniu do domu jednorodzinnego. Spełniającym powyższe warunki ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: