Rynek finansowy: Banki w „Planie Morawieckiego”

BANK 2016/04

"Plan Morawieckiego", dokładniej zaś "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", przyjęty przez rząd w lutym br. zakłada wsparcie dla polskich przedsiębiorców oraz budowę solidnego filaru kapitałowego dla potrzeb rozwojowych gospodarki. Sporo miejsca poświęcono w nim obszarom istotnym dla aktywności banków, których rola w efektywnej realizacji planu będzie nie do przecenienia.

"Plan Morawieckiego", dokładniej zaś "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", przyjęty przez rząd w lutym br. zakłada wsparcie dla polskich przedsiębiorców oraz budowę solidnego filaru kapitałowego dla potrzeb rozwojowych gospodarki. Sporo miejsca poświęcono w nim obszarom istotnym dla aktywności banków, których rola w efektywnej realizacji planu będzie nie do przecenienia.

Arkadiusz Lewicki

„Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, przygotowany przez pod kierunkiem wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, ma za zadanie wskazać kluczowe kierunki długofalowego rozwoju gospodarczego Polski. Jego autorzy oczekują, że konsekwencją jego wdrożenia będzie budowa silnego polskiego przemysłu, spójne i kompleksowe inwestycje oraz sprzyjające otoczenie instytucjonalno- prawne dla powstawania i wzmocnienia ekspansji zagranicznej polskiego biznesu przy efektywnym wykorzystaniu zarówno środków krajowych, jak i zagranicznych. Zgodnie z zapowiedziami wyborczymi Ministerstwo Rozwoju ma stać się centrum koordynacji polskiej polityki gospodarczej. Dlatego w planie zaproponowano, że przejmie nadzór właścicielski nad kluczowymi dla rozwoju gospodarki instytucjami, także finansowymi.

Plan oparto na pięciu filarach modelu rozwojowego: reindustrializacji, rozwoju innowacyjnych firm, kapitale dla rozwoju, ekspansji zagranicznej oraz zrównoważonym rozwoju społecznym i regionalnym.

Wsparcie polskiego biznesu

Podkreślana w planie kooperacja świata nauki i biznesu ma umożliwić stworzenie trwałych, opartych na innowacyjnych rozwiązaniach, podstaw pod nowoczesną, konkurencyjną i zrównoważoną gospodarkę Polski. „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” ma na celu także poprawę sytuacji na rynku pracy, a w rezultacie poprawę warunków socjalnych, zgodnie z zasadą godnej, dostosowanej do kwalifikacji pracy i sprawiedliwego wynagrodzenia.

Celem planu jest stworzenie przedsiębiorcom warunków do zwiększania skali działalności, w efekcie której nie tylko zwiększy się liczba polskich małych i średnich firm, ale i ich zdolność do globalnej konkurencji. Jego autorzy podkreślają, że w tym celu należy przede wszystkim ograniczyć biurokrację i wyeliminować bariery regulacyjne, które utrudniają bieżące funkcjonowanie polskich firm. Kluczowe działania, jakie zamierza podjąć rząd w tym zakresie, to:

 • ułatwienie startu przedsiębiorcom i ograniczenie wymogów formalnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zatrudnieniem
 • deregulacja i ograniczenie form reglamentacji działalności gospodarczej
 • zmniejszenie uciążliwości kontroli wykonywania działalności gospodarczej
 • poprawa skuteczności dochodzenia wierzytelności i ochrona płynności MŚP
 • nowy i spójny akt prawa gospodarczego o charakterze ogólnym oraz
 • wprowadzenie zasad sukcesji przedsiębiorstw

Z kolei w ramach działań w zakresie poprawy współpracy nauki z biznesem zakłada się:

 • wykorzystanie istniejącej infrastruktury publicznej (np. CTT, inkubatorów przedsiębiorczości)
 • reformę instytutów naukowo- -badawczych pod kątem większego zaangażowania prorynkowego
 • ogłoszenie przez kluczowe agencje rządowe specjalnych programów tzw. pierwszej prędkości z krótkimi ścieżkami decyzyjnymi
 • szerokie wsparcie start-up, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: