Rynek finansowy: Bezrobocie spadnie, PKB wzrośnie

BANK 2015/03

Prognozy wzrostu gospodarczego nie pozostawiają wątpliwości - pod względem dynamiki rozwoju Polska jest liderem w UE. Jednak w najbliższych latach podstawowym celem dla rządzących (przy wsparciu sektora bankowego) powinny być działania zmierzające do podniesienia dochodów gospodarstw domowych.

Łukasz Piechowiak

W styczniu odnotowaliśmy rekord zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W firmach zatrudniających co najmniej 9 osób na początku 2015 r. w liczbach bezwzględnych było 5572,7 tys. pracowników. W porównaniu do stycznia 2014 r. przybyło 67 tys. zatrudnionych. To najlepszy wynik od stycznia 2012 r. i absolutny rekord. Jednocześnie oficjalnie liczba pracujących w Polsce przekroczyła 16 mln osób. Dane te po części pokrywają się ze statystyką bezrobotnych, chociaż nie da się pominąć faktu, że blisko połowa osób wykreślanych z ewidencji bezrobotnych tak naprawdę nie znajduje pracy, tylko np. traci status bezrobotnego na skutek niedopeł nienia procedur, rezygnuje z własnej inicjatywy lub udaje się na emigrację.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: