Rynek finansowy: Bezrobocie spadnie, PKB wzrośnie

BANK 2015/03

Prognozy wzrostu gospodarczego nie pozostawiają wątpliwości - pod względem dynamiki rozwoju Polska jest liderem w UE. Jednak w najbliższych latach podstawowym celem dla rządzących (przy wsparciu sektora bankowego) powinny być działania zmierzające do podniesienia dochodów gospodarstw domowych.

Prognozy wzrostu gospodarczego nie pozostawiają wątpliwości - pod względem dynamiki rozwoju Polska jest liderem w UE. Jednak w najbliższych latach podstawowym celem dla rządzących (przy wsparciu sektora bankowego) powinny być działania zmierzające do podniesienia dochodów gospodarstw domowych.

Łukasz Piechowiak

W styczniu odnotowaliśmy rekord zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W firmach zatrudniających co najmniej 9 osób na początku 2015 r. w liczbach bezwzględnych było 5572,7 tys. pracowników. W porównaniu do stycznia 2014 r. przybyło 67 tys. zatrudnionych. To najlepszy wynik od stycznia 2012 r. i absolutny rekord. Jednocześnie oficjalnie liczba pracujących w Polsce przekroczyła 16 mln osób. Dane te po części pokrywają się ze statystyką bezrobotnych, chociaż nie da się pominąć faktu, że blisko połowa osób wykreślanych z ewidencji bezrobotnych tak naprawdę nie znajduje pracy, tylko np. traci status bezrobotnego na skutek niedopeł nienia procedur, rezygnuje z własnej inicjatywy lub udaje się na emigrację.

Bezrobocie rejestrowe w styczniu wzrosło do 12,1 proc., ale ewidencja prowadzona przez PUP-y podlega silnym wahaniom sezonowym. Według Eurostatu, który podaje stopę bezrobocia mierzoną metodą BAEL, odsetek osób bez pracy w Polsce jest mniejszy niż 9 proc. – to wynik lepszy od średniej UE. Słowem – bezrobocie maleje i zatrudnienie rośnie.

Wynagrodzenia rosną, ale wciąż są niskie

Do tego dochodzi kwestia rosnących wynagrodzeń. W tym roku realny wzrost przeciętnej płacy wyniósł 3,4 proc. – w dużym stopniu dzięki deflacji. Obecnie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 3942 zł brutto (2813 zł netto). Wiele wskazuje na to, że po I kw. 2015 r. na stałe przekroczymy psychologiczną granicę 4 tys. zł brutto. W całej gospodarce narodowej płace są niższe, bo średnio wynoszą 3389 zł brutto (2428 zł netto).

Z analizy Bankier.pl, na podstawie danych Ministerstwa Finansów odnośnie dochodów podatkowych osób fizycznych za 2013 r., wynika, że przeciętny pracujący podatnik odnotował w tym okresie dochód wynoszący ok. 2500 zł brutto miesięcznie (1808 zł netto). Jednak nie każdy podatnik pracuje cały rok, część odchodzi na emeryturę, część umiera, inni dopiero wchodzą na rynek pracy, niektórzy przebywają na bezrobociu, a jeszcze inni pracują tylko na część etatu. Z lektury wskaźników wynika, że płace są w trendzie zwyżkowym, co nie zmienia faktu, że wciąż są one na śmiesznie niskim poziomie w porównaniu do bogatszych państw UE. Mediana płac w Polsce wynosi ok. 2 tys. zł netto, a średni czas poszukiwania pracy wynosi ok. 10 miesięcy. Wydajność pracy w naszym kraju wynosi ok. 60 proc. średniej UE, podczas gdy zarobki są na poziomie ok. 40 proc. przeciętnej UE. Ta różnica, to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: