Rynek finansowy: Co nagle to po diable

BANK 2015/09

To było do przewidzenia: kwietniowy werdykt Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego przypieczętował egzystencję tego instrumentu w polskim systemie prawnym. Na obecnym etapie procedowania pytanie nie brzmi zatem "czy", ile raczej "kiedy" banki zaczną dochodzić wierzytelności na podstawie zasad ogólnych określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

To było do przewidzenia: kwietniowy werdykt Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego przypieczętował egzystencję tego instrumentu w polskim systemie prawnym. Na obecnym etapie procedowania pytanie nie brzmi zatem "czy", ile raczej "kiedy" banki zaczną dochodzić wierzytelności na podstawie zasad ogólnych określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

Karol Materna

Projekt, nad którym pracuje obecnie parlament – i który podczas 97. posiedzenia Sejmu 22 lipca br. po raz wtóry już został skierowany do Komisji Finansów Publicznych – stanowi połączenie trzech niezależnych poselskich inicjatyw ustawodawczych. 11 kwietnia 2013 r. propozycję likwidacji BTE przedłożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Projekt sprowadzał się do wykreślenia z ustawy Prawo bankowe art. 96-98 oraz dokonaniu zmian w innych ustawach, umożliwiających zastosowanie BTE w odniesieniu do niektórych należności na rzecz Skarbu Państwa. Zgodnie z propozycją posłów PiS, likwidacja BTE miałaby nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia, jednak w odniesieniu do postępowań w sprawie nadania klauzuli wykonalności wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy zastosowanie miałyby mieć stare przepisy. Analogiczne propozycje znalazły się ró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: