Rynek finansowy: Co się dzieje?

BANK 2012/12

Gdy z obecnej perspektywy porównuje się aktywność na rynku międzybankowym z sytuacją sprzed upadku banku Lehman Brothers, to można odnieść wrażenie, że punktem odniesienia jest biblijny raj. Bo zapomina się na ogół, że koniunktura na nim w ubiegłej dekadzie była kształtowana przez czynniki tak niepowtarzalne, jak wejście Polski do Unii Europejskiej. Dziś za to zastanawiamy się, jak głęboko w kryzysie jest pogrążona Wspólnota, dziwiąc się jednocześnie, że nasz rynek międzybankowy na niektórych polach pokusił się o krok w tył.

Grzegorz Brudziński

A może to nie jest regres, jak chcą tego pesymiści, tylko dopasowanie do nowych potrzeb w sektorze?

Zacznijmy od definicji

Rynek międzybankowy składa się z segmentów, które są określone przez charakter instrumentów, jakie są w nich obracane. – Wyróżniłbym – mówi Piotr Mielus z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – rynek, na którym handluje się płynnością, czyli rynek depozytów zabezpieczonych bądź niezabezpieczonych. Przypomnę tylko, że w kategorii depozytów zabezpieczonych mówimy przede wszystkim o transakcjach repo wraz ze wszelkimi ich wariantami. Oprócz tego w tym segmencie należy wspomnieć o rynku swapów walutowych, gdzie wymieniamy jedną walutę za drugą, czyli instrumentów pochodnych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: